Začátkem měsíce dubna jsme se připravovali na velikonoční svátky. Děti dělaly vlnou obmotávaná vajíčka, velikonoční přáníčka, slepičku s kuřátky a zajíčka.

V druhé polovině měsíce přiletěli draci nemocníčci. Vyprávěli jsme si o tom, jak předcházet nemocem a jak s nimi bojovat. Naučili jsme se písničku o bacilech. Na závěr se děti hravou formou seznámily s lidským tělem. Snažily se vystřihnout jednotlivé části těla a složit ho. I když bylo aprílové počasí, užili jsme si i pobytu venku.