Měsíc duben patřil ve školní družině tématu ZDRAVÍ. Děti se postupně seznamovaly s péčí o fyzické i o duševní zdraví.

S pomocí výukových kartiček si zapamatovaly čísla tísňových linek i ochranu před nebezpečím úrazů a nehod. Děti společně vytvořily koláž se zdravými a nezdravými potravinami, kde se dozvěděly základní pravidla stravování, vymodelovaly jablíčka a hrušky, vyplnily pracovní listy. Dozvěděly se také o důležitosti pohybu a sportu, namalovaly obrázek svého oblíbeného sportu a společně si vyrobily nástěnné měřidlo výšky, kde se zaznamenají výškové přírůstky. Také se dozvěděly o tom, co dělat, když otužování, správná strava ani vitamíny nepomáhají a přepadne nás nemoc, vytvořily obrázek – jsem nemocný, potřebuji teplý čaj.