V měsíci dubnu jsme se zabývali tématem Zdraví. Zopakovali jsme si základní hygienické návyky, které dodržujeme každý den a děti si zkusily sestavit pyramidu zdravých potravin.

Jako velikonoční výzdobu jsme vytvořili zahradnické skřítky a vyrobili jsme slepičku, kterou si děti odnesly domů. Dalším lidovým zvykem v tomto měsíci bylo pálení čarodějnic. Při této příležitosti děti vyrobily čarodějnický věnec, kterým vyzdobily družinu a poté si ho odnesly domů.

Některé činnosti a výrobky jsme nafotili.