„Barevný podzim“ bylo téma měsíce října. Děti z II. oddělení vyráběly zvířátka z kaštanů a ještě namalovaly krásné duhové stromy. Děti ze III. oddělení nezůstaly pozadu a pustily se do tvoření podzimních listů, které vyzdobily jejich družinu. Také k halloweenskému svátku si děti vyrobily strašidelné duchy a černé netopýry.

Tento měsíc nám také ještě přálo počasí, proto jsme některé naše činnosti mohli organizovat na školním dvoře. Za krásného počasí proběhl pro děti z druhého oddělení závod zručnosti na školním dvoře. Některé naše výtvory a činnosti jsme zachytili na fotografiích.