Na začátku měsíce září jsme se v I. oddělení seznámili s novými kamarády z prvních tříd. Děti se hned zapojily do práce – namalovaly pěkné žabičky, ovečky a veselé kamarády. Nejvíce jim ale dal práci poslední výrobek z barevných papírů a sice lepení postavičky. Myslím si, že se jim to ale povedlo.

Protože bylo celý měsíc krásné počasí, byli jsme hodně venku. Děti se zúčastnily Atletického trojboje – hod míčkem do dálky, běh na čas a skok daleký. Všem se dařilo, ale vítězové mohli být jenom tři. Ti dostali diplom a ceny, ostatní malou cenu a sladkost.

Všem prvňáčkům přejeme, ať se jim ve škole líbí a ať v družině zažijí hodně zábavy.