Září ve IV. oddělení : ,,Všichni jsme kamarádi“.

V září se navzájem poznali noví kamarádi mezi sebou, a to i formou rytmické hry ,,Na jména“. Své kamarády také děti nakreslily, z vlny jim nalepily vlasy a pak se navzájem poznávaly. V dalším týdnu nakreslily celou postavu svých kamarádů, které umístily do vyrobeného balónu.Také si navzájem změřily svou výšku a pečlivě zaznamenaly na na zdi vylepený arch-pomyslné měřítko.

Zazpívali jsme si píseň ,,Kdo jsi kamarád ?“ a přečetli pohádku Krtek a jeho kamarádi. K tomu si děti nakreslily obrázek a vymodelovaly si zvířátka-kamarády.