Součástí základní školy je školní družina, která doplňuje její výchovné a vzdělávací poslání. Naše školní družina má v letošním roce čtyři oddělení.

Jméno zaměstnance Oddělení Činnost Telefon E-mail
Danuše Bambulová I. Vychovatelka 728 336 667 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Alena Popelová II. Vedoucí vychovatelka 721 739 099 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Gabriela Jandová III. Vychovatelka 721 739 099 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Radka Ševčíková, Mgr.

Jana Havlová, Mgr.

IV. Vychovatelka 728 336 667 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Provoz družiny:

ranní družina:           6.30- 7.45 hod.
odpolední družina:   11.40- 16.00 hod

Poplatek za ŠD

Výše poplatku za ŠD je stanovena na 80 Kč měsíčně na jedno dítě. Přesnější informace o úhradě poplatku obsahuje vnitřní řád ŠD.

Aktivity a činnost ŠD

Kdo navštěvuje školní družinu ví, že v ní převažují hlavně odpočinkové činnosti. Hry a zábavné činnosti můžeme rozdělit zhruba do následujících skupin.

Odpočinkové činnosti:

Mají odstranit únavu. Jsou zařazovány nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají. Dále i během dne, kdykoli podle potřeby. Společné zklidnění, četba či poslech. Někdy klidové hry.

Rekreační činnosti:

Slouží k regeneraci sil. Převažuje v nich aktivní odpočinek . Hry a spontánní činnosti bývají rušnější, což není projevem nekázně, nýbrž součást relaxace dětí po soustředění ve vyučování.

Zájmové činnosti:

Rozvíjí osobnost žáka. Umožňují každému dítěti seberealizaci. Rozvíjejí dovednosti a poznání dětí. Jedná se o řízenou kolektivní, popřípadě individuální činnost. Někdy je to aktivita organizovaná, jindy spontánní.

Příprava na vyučování:

Zahrnuje okruh činností, souvisejících s plněním školních povinností. Jde o zábavné procvičování učiva formou didaktických her. Ověřování a upevňování poznatků při rozmanité činnosti ŠD.

Činnosti ŠD v rámci školy:

Každým rokem se děti podílejí na zhotovení dárků pro budoucí prvňáčky. Rozmanité výrobky dětí ze ŠD slouží k výzdobě školy. V rámci školní družiny probíhají také různé soutěže. Náplň a významné akce ŠD jsou zpracovány do ŠVP-ŠD. Dětem je umožněno aby se podílely svými přáním nápady a náměty na činnostech ŠD.

 Soubory ke stažení: