Motto:

„Dítě má jen jedno dětství a má právo prožívat je bez potlačování svých přirozených potřeb a zájmů.“

John Deset

Naše mateřská škola pracuje podle „Školního vzdělávacího programu SLUNÍČKO NÁM SVÍTÍ CELÝ ROK“, vytvořeného učitelkami na základě závazného „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“. Program vyjadřuje naši optimální představu o institucionálním vzdělávání dětí předškolního věku a směřuje k ní veškerá práce mateřské školy. Naším záměrem je vytvořit školu, kde se děti cítí dobře, umí se radovat a smát, kde panuje atmosféra pohody a důvěry, kde je dostatek zážitků a možností k seberealizaci ve všech oblastech.

Filozofií naší mateřské školy je položit dětem základy zdravého životního stylu, naučit je vědomostem, dovednostem a návykům směřujícím k ochraně zdraví, naučit je milovat sebe a svět kolem nás. Nejlépe to vystihuje citát k zamyšlení:

Kdybych měla své dítě vychovávat znovu,
vybudovala bych pro něj nejdřív sebeúctu a pak teprve dům.
Prstem bych víc malovala a míň hrozila.
Méně bych ho opravovala a víc si s ním vykládala.
Nestarala bych se tak o učení, ale prostě bych se starala.
Chodila bych víc na procházku a pouštěla víc draků na provázku.
Přestala bych si hrát na vážnou, ale vážně bych si hrála.
Proběhla bych víc polí a viděla víc hvězd.
Víc bych ho objímala a míň s ním „válčila“!
Viděla bych v žaludu častěji dub.
Nebyla bych přísná, ale přístupná.
Neučila bych ho lásce k síle,
ale naučila bych ho síle lásky.

Diane Losmanová

Hlavní tématické bloky školního vzdělávacího plánu vychází z ročních období:

PODZIM

Kudy kráčí podzim

ZIMA

Brr, to je zima

JARO

Sluníčko a jarní pozdravení

LÉTO

Objevujeme svět kolem nás