Mateřská škola je umístěna ve středu sídliště, je trojtřídní a skládá se ze dvou pavilónů, které jsou spojeny chodbou. Její součástí je velká zahrada.

skolka sadySMV provozu je od roku 1976. V průběhu roku 2009- 2010 byla rozsáhle zrekonstruována. Byly provedeny vnější i vnitřní úpravy (např. výměna oken, nová fasáda, topení, některý nábytek, celkově vybavena kuchyň). V hospodářském pavilonu nově vznikla 3. třída a kancelář vedoucí MŠ. Po rekonstrukci vyniklo bohaté členění stavby a škola se tak stala moderním vzdělávacím zařízením.

MŠ je součástí základní školy a mateřské školy T. G. M., které jsou v její blízkosti a se kterými velmi dobře a úzce spolupracujeme.
Školní zahrada, kterou využíváme nejvíce v dopoledních hodinách, je travnatá, se vzrostlými stromy a nabízí tak bezprostřední kontakt s přírodou při jejím pozorování. Díky své prostornosti ji mohou využívat děti ze všech třech tříd současně.

Během léta v roce 2011 byla díky grantu vybavena novými atrakcemi pro děti, průlezkami, houpačkami, pergolami atd., byl nově vydlážděn chodník a natřen plot. Společnými silami se snažíme prostředí neustále zlepšovat a přibližovat se tak projektu „ Zdravá mateřská škola“.
Okolí MŠ nám umožňuje navštěvovat parky, fotbalové hřiště, školní dopravní hřiště ZŠ a nedaleký les.

Děti jsou přijímány do MŠ po podání písemné žádosti zákonným zástupcem na základě stanovených kritérií. Pro bezproblémový vstup dítěte do mateřské školy organizujeme společná i individuální setkání s rodiči, umožňujeme jim pobývat se svým dítětem v prostředí školy, aby toto období zvládly v klidu a v pohodě. Neméně důležité je pro nás poznání rodičů, že o jejich dítě je dobře postaráno a oni se mohou klidně věnovat své práci.

Vzdělání a výchovnou činnost uskutečňujeme na základě školního vzdělávacího programu, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Nabízíme dětem doplňující programy, placené kroužky, projekty a různé aktivity. Vyhledáváme a vytváříme dětem nové pohledy na každodenní situace, upozorňujeme na jedinečnost zdánlivě všedních událostí, ukazujeme jim zajímavá místa, promlouváme o událostech a jevech z jejich okolí a učíme je pracovat s emocemi.