Z důvodu mimořádných opatření, která se týkají onemocnění COVID -19, budou akce pořádány pouze v mateřské škole a pouze s dětmi mateřské školy a to až do odvolání. Pokud bude povolena akce pro rodiče a veřejnost, včas Vás budeme informovat přes e-mail nebo nástěnky.

Akce a aktivity školy budou probíhat pouze tehdy, pokud budou splňovat hygienická a protiepidemická pravidla provozu školy.

 

Září

 •  21. Schůzka s rodiči v MŠ
 •  23. Ukázka dravců na školní zahradě

Říjen

 •       Společné fotografování dětí na školní zahradě
 • 17. Návštěva rakouské MŠ ve 2. třídě
 •       Třeboňská záchranná stanice, ukázka ježků
 •        Dlabání dýní a podzimní výzdoba s dětmi

Listopad

 •        Návštěva knihovny
 •        Vycházka do lesa
 • 22.  Pohádka v Besedě „O Balynce, dobrém štěněti a třídě nízkých kamarádů“
 •        Výzdoba MŠ před adventním obdobím     

Prosinec

 •          Divadlo Divoloď „Čertovská škola“
 • 5.      Mikulášská nadílka
 •          Vycházka do lesa – vánoční stromeček pro zvířátka
 •          Dopoledne s hasiči
 • 20.    Vánoční besídka jen pro děti v MŠ, společné vystoupení všech tříd

Leden

 • 3.      Zahájen provoz MŠ v novém roce 2023
 • 6.      Oslava Tří králů v MŠ
 •          Vyšetření očí pro přihlášené
 •          Návštěva knihovny

Únor     

 •          Karneval v MŠ v maskách dopoledne v MŠ pro děti
 •          Návštěva knihovny       

Březen       

 •          Návštěva knihovny
 •  21.   Vynášení Moreny k řece
 •          Návštěva policie, prohlídka auta

Duben       

 •        Oslava Dne Země 
 •        Zápis předškolních dětí do ZŠ
 •        Návštěva knihovny
 •        Pěší výlet do lesa
 • 28.  Čarodějnické košťátkování na školní zahradě

Květen

 •       Zápis nových dětí do MŠ
 •       Předškoláci - návštěva ZŠ a ŠD
 •       Návštěva knihovny

Červen 

 • 1.    MDD - hry na zahradě
 •        Školní výlet
 •        Fotografování dětí + společné foto
 •        Jízda historickým trolejbusem
 •        Rozloučení s předškoláky a všemi dětmi na prázdniny

 

 • 21.     Schůzka s rodiči v MŠ
 • 23.     Ukázka dravců na školní zahradě