Z důvodu mimořádných opatření, která se týkají onemocnění COVID -19, budou akce pořádány pouze v mateřské škole a pouze s dětmi mateřské školy a to až do odvolání. Pokud bude povolena akce pro rodiče a veřejnost, včas Vás budeme informovat přes e-mail nebo nástěnky.

Akce a aktivity školy budou probíhat pouze tehdy, pokud budou splňovat hygienická a protiepidemická pravidla provozu školy.

 

Září

 •  Schůzka s rodiči v MŠ
 • Vycházka do lesa 

Říjen

 • Společné fotografování dětí na školní zahradě
 • Dlabání dýní a podzimní výzdoba s dětmi

Listopad

 • Výzdoba MŠ před adventním obdobím     

Prosinec

 • 6.       Mikulášská nadílka
 •          Vycházka do lesa – vánoční stromeček pro zvířátka
 • 17.    Vánoční besídka jen pro děti v MŠ, společné vystoupení všech tříd

Leden

 • 3.      Zahájen provoz MŠ v novém roce
 • 6.      Oslava Tří králů v MŠ
 •          Vyšetření očí pro přihlášené

Únor     

 •          Karneval v MŠ v maskách dopoledne v MŠ pro děti
 •          Návštěva knihovny       

Březen       

 •  18.  Vynášení Moreny k řece, akce Fénix+MŠ Pastelka

Duben       

 •        Oslava Dne Země 
 •        Zápis předškolních dětí do ZŠ
 •        Pěší výlet do lesa
 • 29.  Čarodějnické košťátkování na školní zahradě

Květen

 •       Zápis nových dětí do MŠ
 • 17.  Besídka k svátku maminek s programem na školní zahradě
 •       Předškoláci - návštěva ZŠ a ŠD
 •       Fotografování dětí + společné foto

Červen 

 • 1.    MDD - hry na zahradě
 •        Pěší školní výlet v okolí Českých Velenic
 • 29.  Rozloučení s předškoláky a všemi dětmi na prázdniny