Září

 •  Schůzka s rodiči korespondenční
 • 15. Vycházka do lesa na houby
 • 24. Jak se rodí kytara - hudební pořad pana L. Hrdličky
 • 30. Divadlo  Divoloď - "O drakovi"     

Říjen

 • 1.     Vycházky do lesa
 • 14.   Divadlo Divoloď – Čarodějka od řeky Osaco v MŠ
 • 29.-30. Podzimní prázdniny - naše MŠ otevřena

Listopad

 • 4.     Hudební pořad pana L. Hrdličky – zpívání s kytarou 9.30 KD Beseda
 •         Fit škola- cvičení jógy pro děti
 •         Ukázka dravců na školní zahradě
 •  26.   Divadlo Divoloď – Čertovská škola

Prosinec

 • 4.       Mikulášská nadílka
 •          Vycházka do lesa – vánoční stromeček pro zvířátka
 • 21.    Vánoční besídka jen pro děti v MŠ, společné vystoupení všech tříd

Akce a aktivity školy budou probíhat pouze tehdy, pokud budou splňovat hygienická a protiepidemická pravidla provozu školy.

Leden

 • 4.      Zahájen provoz MŠ v novém roce
 • 6.      Oslava Tří králů v MŠ
 •          Vyšetření očí pro přihlášené, dopoledne od 9.45 hod.

Únor

 •  4.      Divadlo Zvoneček-Královna koloběžka 8.45 hod.         
 •           Karneval v MŠ v maskách dopoledne v MŠ pro děti
 •           Dopravní výchova-návštěva policie ČR
 •          Návštěva knihovny       

Březen       

 • 1. - 5. Jarní prázdniny - naše MŠ je otevřena+ MŠ TGM  
 •          ZOO Dvorec Máme rádi zvířata 9 hod. NS, 10.00 TGM
 •  19.  Vynášení Moreny k řece, akce Fénix+MŠ Pastelka

Duben       

 • 7.  Hudební pořad pana L. Hrdličky – zpívání s kytarou 9.30 KD Beseda      
 •      Bubnování v kruhu
 •      Oslava Dne Země se ZŠ
 •      Pozorování vydry Berty s panem Pavlíkem
 •      Zápis předškolních dětí do ZŠ
 •      Pěší výlet do lesa
 • 30.Čarodějnické košťátkování

Květen

 •       Zápis nových dětí do MŠ
 • 12.  Besídka k svátku maminek začátek- 14.45 hod. 3.tř.
 •       Předškoláci - návštěva ZŠ a ŠD
 •  20. Divadlo Zvoneček - Letní pohádka 8.45 hod.
 •        Fotografování dětí + společné foto

Červen 

 • 1.    MDD - hry na zahradě
 •        Školní výlet
 • 29.  Rozloučení s předškoláky a všemi dětmi na prázdniny