Plánované akce 2023-24

Termíny akcí jsou předběžné. O případných změnách budeme včas informovat.

                                                 Září 2023

 • středy    Odpoledne pro mámu a tátu
 • 13.         Schůzka s rodiči v MŠ
 • 14.         Schůzka s ukrajinskými rodiči
 • 19.         Ukázka dravců na školní zahradě
 • 22.         Memoriál Z. Klojdy v ZŠ
 • 29.         Návštěva knihovny-předškolní děti

                                                 Říjen

 • středy        Odpoledne pro mámu a tátu
 • 12.             Divadélko Zvoneček – O slepičce a kohoutkovi    
 • 18.             Fotografování dětí v MŠ
 • 19.             Návštěva třeboňské záchranné stanice „ Jak se hladí ježek“
 •                   Návštěva knihovny
 • 24.             Dlabání dýní s rodiči-podzimní výzdoba

                                               Listopad

 • středy         Odpoledne pro mámu a tátu
 •                    Vycházka do lesa
 •                    Návštěva knihovny
 •                    Výzdoba školky s dětmi – těšíme se na Ježíška                

                                                 Prosinec

 • 1.            Divadlo Divoloď „Jak čertík psal vánoční přání“
 • středy     Odpoledne pro mámu a tátu
 • 5.            Mikulášská nadílka jen pro děti ve školce
 •                Vycházka do lesa – vánoční stromeček pro zvířátka      
 •                Zpívánky s dětmi ze ZŠ
 •                Návštěva knihovny
 • 19.          Vánoční besídka jen pro děti v MŠ
 •                Návštěva kina FÉNIX, vánoční pohádky

                                               Leden 2024

 • 2.            Zahájen provoz MŠ v novém roce 2024
 • středy     Odpoledne pro mámu a tátu
 • 5.            Oslava Tří králů v MŠ
 •                Vyšetření očí pro přihlášené-screening pro předem objednané
 • 18.          Divadélko Zvoneček-Otesánek
 •                Návštěva knihovny

                                                 Únor

 • středy     Odpoledne pro mámu a tátu          
 • 7.            Karneval pro děti
 •                Schůzka pro rodiče předškoláků
 •                Návštěva knihovny

Březen       

 • středy     Odpoledne pro mámu a tátu              
 • 20.           Vynášení Moreny k řece, návštěva FÉNIXU
 • 21.          Divadélko zvoneček-Jarní
 • od 25.     Oslava svatého týdnu Velikonoc

                                                           Duben     

 • 2.            Hledání vajíček-velikonoční hry na zahradě
 • středy     Odpoledne pro mámu a tátu
 •                Autoškolka volá-program s policisty
 • 22.          Oslava Dne Země
 •                Návštěva maminek a dětí z Mateřského klubu Piškůtek
 •                Zápis předškolních dětí do ZŠ
 •                Návštěva knihovny
 • 30.          Čarodějnické košťátkování na školní zahradě

                                                 Květen

 •               Zápis nových dětí do MŠ
 • středy    Odpoledne pro mámu a tátu
 •              Předškoláci-návštěva ZŠ a ŠD
 • 14.        Oslava Dne matek v MŠ, 14.30, 14.45, 15.00
 •              Společné fotografování dětí
 •              Výlet k včelaři, návštěva volnočasového areálu
 • 30.        MDD – hry na zahradě MŠ, odpoledne s rodiči

                                                 Červen

 • středy    Odpoledne pro mámu a tátu
 •               Návštěva olympiády na školním hřišti ZŠ
 •               Školkový výlet
 •               Jízda historickým trolejbusem po Českých Velenicích
 • 21.         Rozloučení s předškoláky a všemi dětmi na prázdniny