Mateřská škola „Pastelka“ v Českých Velenicích, T. G. Masaryka190, je dvoutřídní škola pavilónového typu s celodenní péčí. Kapacita školy je 56 dětí. Zřizovatelem je Městský úřad České Velenice a škola je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ České Velenice, tř. Čsl. Legií 325, České Velenice, IČO 60818263.

Škola se nachází v klidném prostředí na okraji sídliště v zástavbě rodinných domků. Je obklopena prostornou zahradou, která je částečně po rekonstrukci, ta proběhla v létě v roce 2022. Součástí zahrady je svah pro zimní sporty. Vzhledem k tomu, že objekt byl postaven na bývalém škvárovém hřišti bez úprav podloží, nedaří se zde příliš zeleni. Součástí školy je také školní jídelna s kapacitou 70 obědů.

Ve školním roce 2014 – 2015 proběhla celková rekonstrukce budovy MŠ.

Každá třída je umístěna v jednom patře budovy. Obě patra mají shodné dispozice a každá třída má hrací koutky, prostory se stolky a kobercovou plochu.

Děti jsou přijímány do MŠ po podání písemné žádosti zákonným zástupcem na základě stanovených kritérií.

Třída „Berušek“ je určena zpravidla pro děti 2,5 – 4,5 leté a vybavení třídy je přizpůsobeno této věkové skupině. Maximální počet ve třídě je 28 dětí. Ve třídě „Berušek“ probíhají činnosti dětí převážně spontánně, hravou formou, mateřským přístupem a převládají tvořivé a pohybové činnosti.

U mladších dětí se soustřeďujeme především na přivyknutí dětí novému prostředí, zvládnutí odloučení dítěte od rodiny, respektive od matky, vytváření kladných postojů ke kamarádům, zvládnutí základních prvků sebeobsluhy a seznamování s okolním světem.

Třída „Medvídků“ je určena dětem 4,5 – 7 letým. Maximální počet je ve 28 dětí ve třídě. Prostory a vybavení třídy je přizpůsobeno již větším dětem. Ve třídě „Medvídků“ pracují děti více samostatně a děti předškolního věku se intenzivně připravují na vstup do ZŠ.

U starších dětí plynule navazujeme na dovednosti a poznatky z předešlých období. Naší hlavní snahou je poskytnout dětem dostatek podnětů, námětů i materiálu pro vlastní činnosti. Starší děti zvládají i dlouhodobé projekty (celoroční hodnocení, jarmarky, dlouhodobé soutěže a turnaje).

Pro děti předškolního věku je předškolní vzdělávání povinné a to nejméně v rozsahu 4 vzdělávacích hodin (od 8.00 hodin do 12.00 hodin). Nepřítomnost dítěte je povinen zákonný zástupce řádně a včas omluvit. V případě krizového opatření, anebo z důvodu nařízení karantény poskytuje škola předškolním dětem vzdělávání distančním způsobem a děti jsou povinny se distančním způsobem vzdělávat.