Mateřská škola „Pastelka“ v Českých Velenicích, T. G. Masaryka190, je dvoutřídní škola pavilónového typu s celodenní péčí. Kapacita školy je 56 dětí. Zřizovatelem je Městský úřad České Velenice a škola je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ České Velenice, tř. Čsl. Legií 325, České Velenice, IČO 60818263.

Škola se nachází v klidném prostředí na okraji sídliště v zástavbě rodinných domků. Je obklopena prostornou zahradou, která je méně vybavená a plánuje se její rekonstrukce s novým vybavením. Součástí zahrady je svah pro zimní sporty a bazén (nepoužívaný). Vzhledem k tomu, že objekt byl postaven na bývalém škvárovém hřišti bez úprav podloží, nedaří se zde příliš zeleni a zahrada je v horkých dnech nedostatečně zastíněná. Součástí školy je také školní jídelna s kapacitou 70 obědů.

Ve školním roce 2014 – 2015 proběhla celková rekonstrukce budovy MŠ.

Každá třída je umístěna v jednom patře budovy, obě patra mají shodné dispozice. Děti jsou přijímány do MŠ po podání písemné žádosti zákonným zástupcem na základě stanovených kritérií.

Třída „Berušek“ je určena zpravidla pro děti 2,5 – 4,5 leté a vybavení třídy je přizpůsobeno této věkové skupině. Maximální počet ve třídě je 28 dětí. Ve třídě „Berušek“ probíhají činnosti dětí převážně spontánně, hravou formou, mateřským přístupem a převládají tvořivé a pohybové činnosti.

U mladších dětí se soustřeďujeme především na přivyknutí dětí novému prostředí, zvládnutí odloučení dítěte od rodiny, respektive od matky, vytváření kladných postojů ke kamarádům, zvládnutí základních prvků sebeobsluhy a seznamování s okolním světem.

Třída „Medvídků“ je určena dětem 4,5 – 7 letým. Maximální počet je ve 28 dětí ve třídě. Prostory a vybavení třídy je přizpůsobeno již větším dětem. Ve třídě „Medvídků“ pracují děti více samostatně a děti předškolního věku se intenzivně připravují na vstup do ZŠ.

U starších dětí plynule navazujeme na dovednosti a poznatky z předešlých období. Naší hlavní snahou je poskytnout dětem dostatek podnětů, námětů i materiálu pro vlastní činnosti. Starší děti zvládají i dlouhodobé projekty (celoroční hodnocení, jarmarky, dlouhodobé soutěže a turnaje).

Pro děti předškolního věku je předškolní vzdělávání povinné. V případě krizového opatření, anebo z důvodu nařízení karantény poskytuje škola předškolním dětem vzdělávání distančním způsobem a děti jsou povinny se distančním způsobem vzdělávat.