Mateřská škola v Českých Velenicích,T.G.Masaryka190, č. telefonu 384 794 259, mobil 607 296 762, je dvoutřídní škola pavilónového typu s celodenní péčí. Kapacita školy je 60 dětí.

Její součástí je školní jídelna s kapacitou 70 obědů.

Zřizovatelem je MěÚ České Velenice, škola je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ České Velenice, IČO 60818263.

Škola se nachází v klidném prostředí na okraji sídliště v zástavbě rodinných domků. Je obklopena prostornou zahradou s dostatkem hracích prvků. Součástí zahrady je svah pro zimní sporty a bazén. Vzhledem k tomu, že objekt byl postaven na bývalém škvárovém hřišti bez úprav podloží, nedaří se zde příliš zeleni a zahrada je v horkých dnech nedostatečně zastíněná.

Každé oddělení je umístěno v jednom patře budovy, obě patra mají shodné dispozice. Děti jsou přijímány do MŠ po podání písemné žádosti zákonným zástupcem na základě stanovených kriterií. Jsou rozděleny do dvou tříd, každá třída se naplňuje nejvýše do počtu 28 dětí.

 Ve školním roce 2014/2015 proběhla celková rekonstrukce budovy MŠ.

U mladších dětí se soustřeďujeme především na přivyknutí dětí novému prostředí, zvládnutí odloučení dítěte od rodiny, respektive od matky, vytváření kladných postojů ke kamarádům, zvládnutí základních prvků sebeobsluhy a seznamování s okolním světem.

U starších dětí plynule navazujeme na dovednosti a poznatky z předešlých období. Naší hlavní snahou je poskytnout dětem dostatek podnětů, námětů i materiálu pro vlastní činnosti. Starší děti zvládají i dlouhodobé projekty (celoroční hodnocení, jarmarky, dlouhodobé soutěže a turnaje).

V současné době pracujeme podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, nabízíme kvalitní předškolní vzdělávání, doplňující programy a placené kroužky, projekty i další aktivity. Upřednostňujeme vzdělání založené na vlastním prožitku dítěte a na smyslovém vnímání.