Vzhledem k nepříznivé situaci ohledně epidemie Covid – 19 budou akce omezeny a budou pořádány podle vývoje situace.

 

1. Nadstandardní péče

Vzhledem k situaci ohledně epidemie Covid – 19 se tyto akce nebudou konat, např. poznávací výlety a exkurze, veřejná vystoupení atd.

Dále nebudou nabídnuty placené kroužky.

 

2. Předpokládané akce ve školním roce 2021 – 2022

Září

-        Informativní schůzka pro rodiče – seznámení se školním programem a plánem akcí

-        Pěší výlet do lesa – návštěva myslivců

Říjen

-        Drakyáda a podzimní hrátky s přírodninami – výstava draků v prostorách MŠ a výrobků z přírodnin

-        Výroba produktů z podzimního ovoce – pečený čaj, jablečný mošt

Listopad

-        Sběr kaštanů pro myslivecký spolek

-        Vánoční focení

Prosinec

-        Mikulášská nadílka

-        Vánoční vyrábění pro klienty z Domova seniorů České Velenice

-        Vánoční zdobení stromečku

-        Vánoční besídka u vánočního stromečku s dárečky

Leden

-        Tříkrálový průvod mateřskou školou

Únor

-        Zahájení zimní olympiády

-        Masopustní rej a karneval

Březen

-        Vynášení Moreny

-        Pašijový a barevný týden

-        Schůzka rodičů předškoláků před zápisem do ZŠ

Duben

-        Čarodějnický rej a opékání buřtíků

-        Velikonoční tvoření

-        Zápisy do ZŠ

Květen

-        Zahradní slavnost ke Dni matek

-        Výroba přáníček ke Dni matek do Domova seniorů České Velenice

-        Zápisy do MŠ

Červen

-        Oslava Dne dětí na zahradě MŠ

                    -     Návštěva ZŠ s budoucími prvňáčky

-        Pasování na školáky a rozloučení s předškolními dětmi

-      Vyhodnocení sběru berušek a fazolek – „beruškiáda“ a „fazolový jarmark“

Termíny jednotlivých akcí a případné změny budou upřesněny s dostatečným předstihem.

Na přání rodičů zorganizujeme dětskou narozeninovou oslavu dítěte.