Předpokládané akce ve školním roce 2023 / 2024

1. Nadstandardní péče

Tyto akce, např. poznávací výlety, exkurze, veřejná vystoupení, atd., budou pořádány v průběhu školního roku a budeme o nich včas informovat.

Nebudou nabídnuty placené kroužky.

2. Předpokládané akce ve školním roce 2023 / 2024 – případná změna vyhrazena, o akcích budeme včas informovat

Září 2023

 • 4. 9. - pasování dětí na Berušky a Medvídky a "předškoláky"
 • 20. 9. - informativní schůzka pro rodiče – seznámení se školním programem a plánem akcí

Říjen 2023

 • drakyáda a podzimní hrátky s přírodninami – výstava draků v prostorách MŠ a výrobků z přírodnin
 • výroba produktů z podzimního ovoce
 • 12. 10. - divadlo Zvoneček - "O slepičce a kohoutkovi" - 70 Kč

Listopad 2023

 • 9. 11. - sv. Martin a lampionové setkání

Prosinec 2023

 • 1. 12. - divadlo Divoloď "Jak čertík psal vánoční přání" - 70 Kč
 • vánoční focení dětí
 • vánoční pečení
 • 7. 12. - mikulášská nadílka
 • 18.12. - zdobení vánočního stromečku
 • 20.12. - vánoční besídka s dárečky

Leden 2024

 • 5. 1. - tříkrálový průvod MŠ
 • 18. 1. - divadlo Zvoneček - "Otesánek" - 70 Kč
 • zimní radovánky

Únor 2024

 • 21. 2. - karneval v MŠ
 • zimní olympiáda

Březen 2024

 • 11. 3.-15. 3. - barevný týden v MŠ
 • 13. 3. - vynášení Moreny a návštěva Fenixu na teplý čaj
 • 14. 3. - jarní tvořivé odpoledne s rodiči - "vajíčkování"
 • 18. 3.-22. 3. - pašijový týden v MŠ
 • 21. 3. - divadlo Zvoneček - "Jarní" - 70 Kč
 • 27. 3. - velikonoční stezka se zajíčkem "Ušáčkem"

Duben 2024

 • 25. 4. - čarodějnický rej v MŠ s rodiči a stavění májky
 • zápisy do Základní školy České Velenice

Květen 2024

 • 15. 5. - besídka ke Dni matek (Svátek matek 12.5.)
 • návštěva Domova seniorů České Velenice s besídkou ke Dni matek
 • návštěva maminek a dětí z Mateřského klubu Piškůtek České Velenice před zápisy do MŠ
 • zápisy do MŠ

Červen 2024

 • 4. 6. - oslava Dne dětí na zahradě MŠ a pohádková stezka
 • návštěva ,,předškoláků,, v ZŠ
 • návštěva rodičů budoucích prvňáčků v ZŠ
 • školní výlet
 • 18. 6. - hravé odpoledne pro tatínky ke Dni otců na zahradě MŠ
 • návštěva atletické olympiády Základní školy
 • společné focení tříd a předškolních dětí na tablo
 • 19. 6. - pasování na školáky a rozloučení s předškolními dětmi
 • vyhodnocení sběru berušek a fazolek - "beruškiáda" a "fazolový jarmark"