Předpokládané akce ve školním roce 2022 / 2023

Všechny kulturní a společenské akce budou pořádány podle vývoje situace ohledně epidemie Covid-19.

1. Nadstandardní péče

Tyto akce, např. poznávací výlety, exkurze, veřejná vystoupení, atd., budou pořádány podle vývoje situace ohledně pandemie Covid-19.

Nebudou nabídnuty placené kroužky.

2. Předpokládané akce ve školním roce 2022 / 2023

Září 2022

 • pasování dětí na Berušky a Medvídky a „předškoláky“
 • informativní schůzka pro rodiče – seznámení se školním programem a plánem akcí
 • 23.9. návštěva sokolníka s dravci

Říjen 2022

 • drakyáda a podzimní hrátky s přírodninami – výstava draků v prostorách MŠ a výrobků z přírodnin
 • návštěva ježka Bodliny ze Záchranné stanice z Třeboně
 • výroba produktů z podzimního ovoce – marmeláda, jablečný mošt

Listopad 2022

 • sv. Martin a lampionové setkání
 • 22.11. – Ekologické divadlo pro předškoláky

Prosinec 2022

 • 1.12. – divadlo Divoloď „Čertovská školka”
 • vánoční focení dětí
 • vánoční pečení perníčků
 • mikulášská nadílka
 • zdobení vánočního stromečku
 • vánoční besídka s dárečky

Leden 2023

 • tříkrálový průvod MŠ
 • zimní radovánky
 • vietnamský týden a poznávání této země a její kultury

Únor 2023

 • karneval v MŠ
 • zimní olympiáda

Březen 2023

 • barevný týden v MŠ
 • vynášení Moreny
 • jarní tvořivé odpoledne s rodiči

Duben 2023

 • čarodějnický rej v MŠ
 • pašijový týden v MŠ
 • velikonoční stezka se zajíčkem „Ušáčkem“
 • zápisy do Základní školy České Velenice

Květen 2023

 • zdobení „Májky“ na zahradě MŠ
 • besídka ke Dni matek
 • návštěva Domova seniorů České Velenice s besídkou ke Dni matek
 • návštěva maminek a dětí z Mateřského klubu Piškůtek České Velenice před zápisy do MŠ
 • zápisy do MŠ

Červen 2023

 • oslava Dne dětí na zahradě MŠ a indiánská stezka
 • návštěva „předškoláků“ v ZŠ
 • návštěva rodičů budoucích prvňáčků v ZŠ
 • školní výlet
 • hravé odpoledne pro tatínky ke Dni otců na zahradě MŠ
 • návštěva atletické olympiády Základní školy
 • společné focení tříd a předškolních dětí na tablo
 • pasování na školáky a rozloučení s předškolními dětmi
 • vyhodnocení sběru berušek a fazolek – „beruškiáda“ a „fazolový jarmark“