Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Popis:

žadatel: Město České Velenice
název projektu: Inkluzivní vzdělávání v Českých Velenicích
číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0004492

celkové výdaje projektu - 5 717 130,- Kč
výše dotace - 5 431 273,50 Kč ( z toho z Evropského sociálního fondu - 4 859 560,50 Kč a ze státního rozpočtu - 571 713,- Kč )
vlastní financování - 285 856,50 Kč

doba zahájení projektu - 1. 8. 2017
doba ukončení projektu - 31. 7. 2020

Popis projektu:
Prostřednictvím projektu vznikne nabídka na podporu vzdělávání zahrnující předškoní a školní přípravu ( doučování ), založení předškolního klubu, proběhnou osvětové akce na podporu vzdělávání a budou podporováni pedagogičtí pracovníci ( vzdělávání, stže, výjezdy ). Inkluze žáků bude koordinována kvalifikovanými pracovníky ( koordinátor inkuze na obci, koordinátoři inkluze na základní a střední škole ).