„Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů“
„Interkulturelle Bildung fűr Kinder, Schűler und Pädagogen“

M00228

Společně dokážeme více! Gemeinsam mehr erreichnen!

Informace o průběhu projektu a všech aktivitách projektových školek a základních škol najdete na webových stránkách ZVaS České Budějovice.

Naše základní a mateřská škola se od podzimu 2012 opět zapojila do společného rakousko - českého projektu, jehož cílem je prostřednictvím výuky češtiny a němčiny v mateřských a základních školách v příhraničních oblastech obou zemí a vzájemným setkáváním se sblížit dva jazyky, ale i kultury, zvyky, život a současné potřeby dvou vedle sebe žijících národů. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou děti ze základních a mateřských škol z příhraničních oblastí, tedy děti, které mohou jazyk slyšet zcela běžně a proto je pro ně vhodné a přirozené si ho také osvojovat. V obou našich mateřských školách i v základní škole probíhá výuka němčiny pro děti v rámci zájmového útvaru, české a rakouské děti se setkávají při společných akcích na obou stranách hranic. Nositelem projektu je ZVaS České Budějovice, naše škola je jedním z partnerských škol v projektu zapojených.