Integrací k inkluzi

 

 

Projekt „INTEGRACÍ K INKLUZI III“ - projekt v rámci EU OP VVV byl podán v dubnu 2021, v červnu 2021 byl řídícím orgánem schválen a přijat k financování. Navazuje na právě skončený projekt „Integrací k inkluzi II“.

 

Realizace projektu započala od 1. 9. 2021 a bude probíhat do 30. 6. 2023.

 

 Na realizaci projektu škola již obdržela finanční prostředky v celkové výši 1 025 248,-Kč. Spoluúčast školy i zřizovatele bude nulová.

 

Cílem realizace projektu je další zkvalitnění vzdělávání v základní i mateřské škole. V rámci projektu škola zajistí další působení školních asistentů a speciálního pedagoga ve vzdělávání, budou realizovány projektové dny ve výuce v základní i mateřské škole.

 

 

 

 

Projekt INTEGRACÍ K INKLUZI

je spolufinancován Evropskou unií.