ESF

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0091

ZŠ a MŠ České Velenice je partnerem projektu, předkladatelem projektu je firma Legro Consult, s. r. o., Český Krumlov, IČO 26088525.

Obsah projektu ve školním roce 2014/2015:

  • Vzdělávací kurzy a semináře pro učitelky mateřské školy zaměřené na polytechnické dovednosti, konkrétně na práci s papírem, textilem, dřevem, přírodními a technickými materiály, modelovacími hmotami a keramikou, pěstitelské a chovatelské práce, ochranu přírody, a dále práce s PC, interaktivní tabulí a iPadem.
  • Semináře zaměřené na management kvality, environmentu a bezpečnosti, komunikační dovednosti, asertivitu, motivaci a hodnocení zaměstnanců, manažerské dovednosti, právní minimum, prevenci syndromu vyhoření atd.
  • Tuzemské a zahraniční vícedenní stáže našich učitelek MŠ v mateřských školách různého typu a zaměření – učitelky mateřských škol absolvovali dvě zahraniční týdenní stáže, a to jeden týden v mateřských školách v Anglii a jeden týden ve Francii a Belgii. Dále tuzemské třídenní stáže v mateřských školách různého tytu (lesní školka, Montessori atd.)
  • Vybavení našich mateřských škol potřebami pro realizaci základů polytechnického vzdělávání dětí ve výše uvedených oblastech a dovybavení výpočetní a didaktickou technikou – obě naše mateřské školy byly z projektu vybaveny interaktivní tabulí s příslušenstvím, notebookem, iPadem, soupravami pro výuku polytechnické výchovy dětí pro práci se dřevem, papírem, keramikou, plasty atd.

 

Realizace projektu byla zahájena 1. 9. 2014 a trvala 1 rok.

Ing. Oldřich Kučera, ředitel školy