ESF

Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0007
Termín realizace projektu: 28. 8. 2013 – 30. 6. 2015

Cílem projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji“ je systematická investiční a metodická podpora při zajišťování vzdělávání v technických oborech, a to konkrétně na 15 středních odborných školách a středních odborných učilištích Jihočeského kraje.

Specifickým cílem je: - zkvalitnění výukového zázemí zejména technických oborů, rozšíření přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učeben a dílen a nových ICT technologií a SW určených pro technickou práci a laboratorní cvičení,

 • seznámení s nejmodernějšími pracovními postupy užívanými v praxi,
 • efektivní využívání modernizovaných výukových prostor v práci s žáky,
 • využití nových metod a forem práce v technickém vzdělávání,
 • zintenzívnění spolupráce s místními a regionálními podniky formou zapojení odborníků z praxe do přímé výuky,
 • zvýšení jazykové vybavenosti žáků v technických oborech,
 • podnícení zájmu žáků středních i základních škol o technické obory a popularizace technického vzdělávání, a to zapojením samotných žáků do realizace aktivit projektu a zvýšením podílu praktických činností žáků ve výuce technických předmětů.

Hlavním výstupem projektu bude využití modernizovaných výukových prostor pro výuku a volnočasové aktivity zaměřené na žáky středních i základních škol.

Výše finančního příspěvku pro SŠ České Velenice: 8 592 025 Kč

Střední škola České Velenice spolupracuje se 7 partnerskými základními školami v regionu.
Jednotlivé aktivity:

 • vytvoření měřicího centra a jeho vybavení moderním zařízením (3D měření, simulátor svařování, CNC frézka, 3D tiskárna, interaktivní tabule, stolní počítače)
 • technický kroužek pro žáky základních škol
 • technický kroužek pro žáky naší školy
 • projektové dny pro žáky ZŠ
 • Cesta od surovin k výrobku - exkurze do zajímavých strojírenských podniků v ČR (Praha, Mladá Boleslav, Plzeň, Brno, Třinec)
 • projekt Technická památka (Městská elektrárna Písek)
 • vytvoření učebních pomůcek (sada pokusů Pasco) – mechanika, elektrotechnická měření, strojírenská měření)
 • výuka učitelů SŠ na základních školách v rámci předmětu Člověk a svět práce
 • přednášky odborníků z praxe a lektorů VŠ

za projektový tým Ing. Oldřich Kučera