Jihočeský kraj

Na jaře roku 2015 se základní škole podařilo získat grant Jihočeského kraje z grantového programu Podpora sportu, opatření č. 3: Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí. Škola získala od poskytovatele grantu – Jihočeského kraje – celkovou finanční částku ve výši 44 000,-Kč. Během léta bylo z grantu zakoupeno celkem 8 kusů různých nových žíněnek a dopadových ploch do tělocvičny. Na nově zrekonstruované školní hřiště byly zakoupeny startovací bloky pro umělý povrch a startovací pistole. Pořízením tohoto vybavení dochází k dalšímu zkvalitnění výuky tělesné výchovy v základní škole a v neposlední řadě také ke zvýšení bezpečnosti žáků při tělesné výchově.

Ing. Oldřich Kučera, ředitel školy