ESF

„Poznáváním k učení“ – tento projekt EU OPVK, výzva č. 56, byl podán v dubnu 2015 a v červenci byl přijat k financování. Příjemcem projektu je ZŠ a MŠ České Velenice.

V rámci projektu se v říjnu 2015 uskutečnil jazykově vzdělávací týdenní pobyt pro žáky 9. ročníku základní školy v Rakousku ve Vídni. Dvě skupiny – celkem 23 žáků a 3 pedagogické pracovnice – absolvovaly každá 9 hodin výuky německého jazyka v rakouské jazykové škole, seznámili se s Vídní a jejími pamětihodnostmi a reáliemi a vyzkoušeli si komunikaci v německém jazyce v praktických situacích.

Všechny náklady – doprava, ubytování, stravování i jazyková výuka – byly hrazeny z projektových finančních prostředků.

V rámci realizace projektu škola dokoupila také učebnice a učební materiály a pomůcky pro další zkvalitnění výuky německého jazyka.

Realizace projektu probíhala od 1. 8. do 31. 12. 2015.

 

 

Ing. Oldřich Kučera, ředitel školy