Integrací k inkluzi

 

 

Projekt „INTEGRACÍ K INKLUZI II“ - projekt v rámci EU OP VVV byl podán v dubnu 2019, v srpnu 2019 byl řídícím orgánem schválen a přijat k financování. Navazuje na právě skončený projekt „Integrací k inkluzi“.

Realizace projektu započala od 1. 9. 2019 a bude probíhat do 31. 8. 2021.

Na realizaci projektu škola obdrží finanční prostředky v celkové výši 1 919 235,- Kč. Spoluúčast školy i zřizovatele je nulová.


Cílem realizace projektu je další zkvalitnění vzdělávání v základní i mateřské škole a nově i ve školní družině. V rámci projektu škola zajistí spolupráci školních asistentů a speciálních pedagogů ve vzdělávání, budou realizovány kluby cizích jazyků v základní škole a klub sociálně občanských dovedností ve školní družině.

 

 

 

Projekt INTEGRACÍ K INKLUZI

je spolufinancován Evropskou unií.