Ve středu 1. března se uskutečnila v naší škole recitační soutěž. Zúčastnilo se jí 33 dětí 1. stupně.

První ročníky byly nesoutěžní, všichni dostali za odvahu a snahu medaili, přesto porota vybrala 4 nejlepší recitátory:

Dominika Šimánka, Kristiana Kremzova, Haničku a Anežku Lužickou. Ti dostali k medaili malé pastelky.

Následovala kategorie 2. a 3. tříd. Zde se na 1 .místě umístila Jana Býliová, na 2. Johanka Nováková a dvě 3. místa –Amálie Banašíková a Petr Býli.

V kategorii 4. a 5. tříd získala 1. místo Ema Zikešová, 2. Karolína Kamišová a 3. Karolína Městková.

Všichni recitátoři dostali sladkou odměnu a vítězové dárečky v podobě bloků a propisek od Sdružení rodičů. Děkujeme.

Zároveň děkujeme všem recitátorům.

Užili jsme si společně pěkné odpoledne.