V rámci environmentální výchovy se v prvních třídách uskutečnil pořad Motýlí kouzla, který vedla paní Jaukerová z organizace Cassiopeia.

Žáci 6.B se při hodinách informatiky učí pracovat s fotografiemi.

Šesťáci 21. května časně ráno vyrazili do Českého Krumlova

Při samostatné práci šikovní žáci ve skupinách vytvořili postery s tématy "vesmírných" dalekohledů

Naši deváťáci si vyrobili krásné (a funkční!) dírkové komory. Kdo si je chce vyzkoušet- zajděte za nimi.

Nejočekávanější den ve školním roce, den školního výletu, připadl na středu 29. května 2024.

Ve čtvrtek 14. září 2023 začal plavecký výcvik v rakouském Sole-Felsen-Bad Gmünd. Plavecký výcvik měl 20 lekcí, které probíhaly do 23.května 2024 a zúčastnili se ho žáci tříd 4.A, 4.B. Žáci jezdili autobusem firmy Stibus. 

V úterý 28. května se žáci osmého ročníku vydali na exkurzi do přírodní rezervace Vrbenské rybníky v Českých Budějovic.