Organizace školního roku 
Zahájení vyučování: čtvrtek 1. září 2022
Podzimní prázdniny: středa 26. října a čtvrtek 27. října 2022
Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2022 až  pondělí 2. ledna 2023
(Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023)
Ukončení 1. pololetí: úterý 31. ledna 2023
Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023
Jarní prázdniny: pondělí 6. února (resp. sobota 4. 2.) až neděle 12. února 2023
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. dubna a pátek 7.dubna 2023 (Velký pátek)
Ukončení 2.pololetí: pátek 30. června 2023
Hlavní prázdniny: od soboty 1. července 2023 do středy 3. září 2023
Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023

 

Třídní schůzky a informační odpoledne
Informace pro rodiče 1. ročníků 21. září 2022 Určeno pro 1. ročníky,
16.00
Třídní schůzky 24. listopadu 2022
16:00
Informační odpoledne o prospěchu žáků Individuálně, průběžně dle domluvy s učitelem  
Třídní schůzky 13. dubna 2023 16:00
Informace o prospěchu žáků Individuálně, průběžně dle domluvy s učitelem  
Všichni učitelé konzultují s rodiči a zákonnými zástupci po předchozí telefonické nebo elektronické domluvě ( viz. Učitelé).

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ
17. - 20. dubna 2023