Organizace školního roku 2023/2024
Zahájení vyučování: pondělí 4. září 2023
Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
Vánoční prázdniny: sobota 23. prosince 2023 až  úterý 2. ledna 2024
(Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024)
Ukončení 1. pololetí: středa 31. ledna 2024
Pololetní prázdniny: pátek 2. února 2024
Jarní prázdniny: pondělí 12. února (resp. sobota 10. 2.) až neděle 18. února 2024
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2024 (Velký pátek)
Ukončení 2.pololetí: pátek 28. června 2024
Hlavní prázdniny: od soboty 29. června 2023 do neděle 1. září 2024
Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 2. září 2024

 

Třídní schůzky a informační odpoledne
Informace pro rodiče 1. ročníků 20. září 2023 Určeno pro 1. ročníky,
16.00
Třídní schůzky 23. listopadu 2023
16:00
Informační odpoledne o prospěchu žáků Individuálně, průběžně dle domluvy s učitelem  
Třídní schůzky 18. dubna 2024 16:00
Informace o prospěchu žáků Individuálně, průběžně dle domluvy s učitelem  
Všichni učitelé konzultují s rodiči a zákonnými zástupci po předchozí telefonické nebo elektronické domluvě ( viz. Učitelé).

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ
8. - 11. dubna 2024