Organizace školního roku 
Zahájení vyučování: středa 1. září 2021
Podzimní prázdniny: středa 27. října a pátek 29. října 2021
Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. prosince 2021 až  neděle 2. ledna 2022
(Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022)
Ukončení 1. pololetí: pondělí 31. ledna 2022
Pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022
Jarní prázdniny: pondělí 14. března (resp. sobota 12. 3.) až neděle 20. března 2022
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. dubna a pátek 1.dubna 2022 (Velký pátek)
Ukončení 2.pololetí: čtvrtek 30. června 2022
Hlavní prázdniny: od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve čtvrtek 1. září 2022

 

Třídní schůzky a informační odpoledne
Informace pro rodiče 1. ročníků 29. září 2021 Určeno pro 1. ročníky,
16.00
Třídní schůzky 25. listopadu 2021
16:00
Informační odpoledne o prospěchu žáků Individuálně, průběžně dle domluvy s učitelem  
Třídní schůzky 21. dubna 2022, 16:00
Informace o prospěchu žáků Individuálně, průběžně dle domluvy s učitelem  
Všichni učitelé konzultují s rodiči a zákonnými zástupci po předchozí telefonické nebo elektronické domluvě ( viz. Učitelé).

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ
14. - 7. dubna 2022