Organizace školního roku 
Zahájení vyučování: pondělí 2. září 2020
Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 až  neděle 3. ledna 2021
(Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021)
Ukončení 1. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021
Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021
Jarní prázdniny: pondělí 1. března (resp. sobota 27. 2.) až neděle 7. března 2021
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna a pátek 1.dubna 2021 (Velký pátek)
Ukončení 2.pololetí: středa 30. června 2021
Hlavní prázdniny: od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve středu 1. září 2021

 

Třídní schůzky a informační odpoledne
Informace pro rodiče 1. ročníků 30. září 2020 Určeno pro 1. ročníky,
16.00
Třídní schůzky 19. listopadu 2020 dočasně odloženy
16:00
Informační odpoledne o prospěchu žáků Individuálně, průběžně dle domluvy s učitelem  
Třídní schůzky 15. dubna 2021, 16:00
Informace o prospěchu žáků Individuálně, průběžně dle domluvy s učitelem  
Všichni učitelé konzultují s rodiči a zákonnými zástupci po předchozí telefonické nebo elektronické domluvě ( viz. Učitelé).

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ
19. - 22. dubna 2021