Na konci listopadu zavítali žáci prvních tříd do místní knihovny, kde je mile přivítala paní knihovnice Irena Hanková. Ta si pro prvňáky připravila program s názvem Podzim.

V tomto roce probíhá již 21. ročník Astronomické olympiády. Nejprve soutěžící řeší úlohy školního kola, kdy mohou k práci využít nejen vlastní poznatky, ale i např. knihy, časopisy, učebnice, internetové zdroje. Ve školním kole plní několik skupin úloh-přehledový test, doplňovačky, poznávání obrázků a fotografií, početní úlohu atp. Pro postup do dalšího, krajského kola, potřebuje soutěžící získat alespoň 20 bodů z maximálně možných 50.

16. listopadu se osmáci  a IX.B vydali na exkurzi do infocentra jaderné elektrárny Temelín.

A práce dorazila i do VIII.B. Takhle vypadá laboratorní práce z fyziky (nebo je to tělocvik?)

Vzhledem k vhodnému počasí  si deváťáci  zkusili doma vyrobit a poté pouštět svoje draky. Někdo pouštěl, někdo rozmotával, jak už to bývá.

Příběhy našich sousedů je projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy, a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument.

Naši osmáci si vyzkoušeli aktivity při laboratorní práci na hodině fyziky.

Zkoušeli jsme vyrobit nějaké těleso využívající tensegrity . Pro většinu to byl neznámý pojem, ale vcelku se nám dílo povedlo. Na přiložených fotkách můžete vidět i některé autory spolu se svými díly. Všichni byli opravdu šikovní.

 

 

Základní info

16. ročník soutěže Bobřík informatiky se uskutečnil ve dnech 7.– 16. 11. 2023.

V VII.A i VII.B proběhly laboratorní práce z fyziky na téma pohyb.