Příběhy našich sousedů je projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy, a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument.

                Naše škola se do tohoto projektu zapojila v období od 1. 4. 2023 do 31. 10. 2023 s týmem ve složení Eliška Balašková, Michaela Městková, Kateřina Mikušáková, Veronika Violová a Emma Zibrova. Všechny dívky jsou žákyněmi třídy 8. B.

                Na jaře tým čekala první fáze projektu, což bylo hledání pamětníka, natočení jeho vzpomínek, sběr fotografií a jejich digitalizace. Po dlouhém uvažování se děvčata rozhodla, že požádají pana Jaroslava Tomaska, zda by souhlasil s vyprávěním příběhu rodinné cukrárny. Měly velkou radost, když pan Tomasko jejich prosbě vyhověl. Během setkání se tým seznámil nejen se vznikem a další historií cukrárny, ale rovněž získal mnoho dobových fotografií, které byly velkým pomocníkem při tvorbě samotného příběhu. Děvčata se dozvěděla také mnoho zajímavostí. Z nich uveďme aspoň některé.
Zakladatel cukrárny pan Augustýn Tomasko pekl dorty pro mnoho významných osobností, např. pro rodinu Schwarzenbergů nebo vytvářel velmi zajímavé tematické výlohy svého podniku. Hodně poutavé bylo vyprávění o historii cukrárny po 2. světové válce.

                Na podzim se tým pustil do svého závěrečného výstupu. Vybrat si bylo možné z několika možností – rozhlasová reportáž, povídka, komiks nebo krátký animovaný film. Dívky se rozhodly pro animaci. K této práci absolvovaly dva workshopy, jeden spíše teoretický v Nových Hradech a druhý v Českém Krumlově, kde již tvořily svůj film. Tomu předcházela příprava všech materiálů, kreslení obrázků i úprava dobových fotografií. Nakonec byl vytvořený film doplněn nezbytnými zvuky. Tým byl se svým dílkem velmi spokojený. Zbývalo se jen připravit na závěrečnou prezentaci příběhů, která se uskutečnila 31. 10. 2023 v Kulturním domě v Kaplici. Vystoupení před pamětníky, rodiči, představiteli měst, škol a v neposlední řadě před porotou, která jednotlivé příběhy hodnotila, se děvčatům opravdu moc povedlo. Ze své půlroční práce si odnáší mnoho nových poznatků o historii 20. století a také hodně společných zážitků. Za vše si zaslouží velkou pochvalu.

Ovšem poděkování patří především panu Jaroslavu Tomaskovi za vstřícnost a umožnění zveřejnění jejich rodinného příběhu, paní Novákové, koordinátorce projektu, panu Ondřeji Novému za vedení při tvorbě animovaného filmu a v neposlední řadě vedení základní školy a městu České Velenice za finanční podporu.

Odkaz na internetové stránky, kde je možné si celý příběh prohlédnout:

 https://www.pribehynasichsousedu.cz/ceske-velenice/ceske-velenice-2023/tomasko-jaroslav/