Ve čtvrtek 21. března 2024 se v prvních třídách uskutečnilo velikonoční tvoření rodičů s dětmi.

Hodiny informatiky ve 4.A se nesou v duchu robotiky a programování.

Naši osmáci si vyzkoušeli aktivity při laboratorní práci na hodině fyziky.

26. března proběhla  exkurze žáků PFy pro 6. ročník do Národního Technického muzea v Praze.

13. 3. připravily naše paní učitelky v rámci programu ke zvyšování finanční gramotnosti úvodní hodinu s materiály Abeceda peněz České spořitelny. Zástupkyně spořitellny strávila 1 hodinu postupně s našimi druháky a čtvrťáky.

V pátek 15. března se žáci ze 4.A místo hodiny čtení přesunuli do městské knihovny, aby se dozvěděli informace, jak to v knihovně funguje.

I letos jsme se zapojili do celosvětové matematické soutěže.

V měsíci březnu se děti naší školy zúčastnily lyžařského výcvikového kurzu v lyžařském areálu Tauplitz v Rakousku.

Ve čtvrtek 14.3. se uskutečnila recitační soutěž. Zúčastnilo se 42 žáků 1. stupně.

V pondělí 18. března se žáci 4. ročníků přesunuli ze základní školy do Besedy, aby mohli vyslechnout přednášku dvou pracovnic ze ZOO Dvorec u Borovan. Přednáška s názvem Úžasná zvířata a kde je najít přinesla spoustu nových informací o zvířatech, která nejsou příliš známá.

Od října do února probíhala na škole matematická olympiáda také v kategoriích Z6 - 6. ročník, Z7 – 7. ročník a Z8 – 8. ročník. Do soutěže se zapojilo 8 žáků.