Základní činnosti poradenského týmu

Poskytování poradenských služeb ve škole vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a poradenských zařízeních, v platném znění.
Standardní činnosti poradenských pracovníků zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům školy. Podmínkou pro poskytování poradenských služeb nezletilým žákům je souhlas jejich zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případě ohrožení duševního nebo tělesného zdraví žáka a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.
Kvalifikační standardy jsou specifikovány zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, v platném znění. Škola zajišťuje prostorové podmínky tak, aby vyhovovaly zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, a GDPR.

Školní poradenský tým

Mgr. Miroslava Čejková, Ing. Oldřich Kučera

Výchovní poradci

Konzultační hodiny konzultace po dohodě každé dopoledne během celého pracovního týdne
Kontakt  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
   tel. 384 794 203, 384 794 223

 

Ing. Oldřich Kučera
Učitel vzdělávací oblasti Svět práce - výchova k volbě povolání

Konzultační hodiny konzultace po dohodě každé dopoledne během celého pracovního týdne
Kontakt Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  tel. 384 794 203

 

Alena Popelová
Metodik prevence sociálně patologických jevů

Konzultační hodiny konzultace po dohodě každé dopoledne během celého pracovního týdne
Kontakt Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  tel. 384 794 251

 

Třídní učitelé jednotlivých tříd

Konzultační hodiny konzultace po dohodě během celého pracovního týdne
Kontakt viz kontakty učitelé >>>
Telefon do sborovny učitelů: tel. 384 794 251, 384 384 023

 

 Školní poradenské službyInformační dopis ředitele školy o Poradenských službách poskytovaných školou ve formátu PDF ke stažení zde