• Budova Základní školy České Velenice
  • Ateliér Výtvarné výchovy - kreslící plátno
  • Učebna Informatiky

Příměstské tábory v Českých Velenicích pořádané  ZŠ České Velenice

Termíny táborů:  10. – 14. 7. 2023          

Termín informační schůzky pro rodiče v ZŠ České Velenice bude upřesněn .

Plavecký výcvik v rakouském Sole-Felsen-Bad Gmünd

Plavecký výcvik pro 4. a 5. ročníky bude na jaře pokračovat - 7. lekcí v termínech: 30.3., 13.4., 27.4., 11.5., 18.5., 1.6., 8.6. 2023.    

Úspěchy v soutěžích 2019-2020

S radostí upozorňujeme na některé úspěchy našich žáků v soutěžích. Například:

Zde  -

- je k dispozici seznam sešitů pro školní rok 2021/2022 pro všechny ročníky ve formátu pdf. Seznam je orientační.

   Zápis k povinné školní docházce do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2023/2024 proběhne v souladu s § 36 odst. 4 a § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, v Základní škole České Velenice.

 

   Termíny zápisu:     17. duben 2023 od 14 do 17 hodin

                             18. duben 2023   od 14 do 17 hodin

                                  19. duben 2023  od 14 do 17 hodin

                                  20. duben 2023   od 14 do 17 hodin

  

Místo zápisu: Základní škola České Velenice, Čsl. legií 325, 378 10.

Rodiče vítáni

Naše škola získala po splnění řady kritérií značku „Rodiče vítáni“.

U příležitosti výročí 100let založení naší školy vydala naše ZŠ malou, leč skvělou, publikaci, mapující stručně historii vzdělávání v našem regionu. Publikace je ve formátu PDF k nahlédnutí >>>Z D E<<< .
Současně nabízíme k prozkoumání výstup z projektu Školní virtuální naučná stezka - Průvodce stezkou. Průvodce připravili a zpracovali žáci letošní deváté třídy. Průvodce ve formátu PDF je k dispozici >>>Z D E<<<

Ovoce do škol

Škola je zapojena do projektu OVOCE DO ŠKOL. V jeho rámci žáci 1. stupně dostávají ve škole o přestávce cca 1x týdně zdarma vždy 1 kus ovoce, zeleniny nebo ovocné či zeleninové šťávy s cílem zlepšení zdravé výživy dětí a upevnění jejich správných stravovacích návyků.

 

 

Péče o nadané a talentované žáky

Každá škola by měla věnovat pozornost práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a ve spolupráci s pedagogicko – psychologickými poradnami jim poskytovat zvýšenou individuální péči. Podobnou zvýšenou péči si ale zaslouží i žáci nadaní a talentovaní a proto základní škola započala s jejich systematickou přípravou. Učitelé vytipovali celkem 17 žáků druhého stupně ZŠ, u kterých byl vypozorován talent na některé oblasti nebo vyučovací předměty (sportovní, hudební nebo výtvarné nadání, nadání pro matematiku, fyziku, anglický jazyk atd.). Pro učitele bude vypracován systém práce s těmito žáky a pravidla pro jejich kvalitnější a podnětnější výuku ve třídě tak, aby tito žáci mohli v oblasti svého talentu dosáhnout co nejlepších výsledků a aby se jejich talent mohl v dané oblasti kvalitně rozvíjet.