• Budova Základní školy České Velenice
  • Ateliér Výtvarné výchovy - kreslící plátno
  • Učebna Informatiky

Příběhy našich sousedů je projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy, a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument.

Plavecký výcvik v rakouském Sole-Felsen-Bad Gmünd

Ve čtvrtek 14. 9. 2023 začíná základní plavecký výcvik tříd 3.A, 4.A a 4.B (12 lekcí – 14. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10., 9. 11., 23. 11., 7. 12., 21. 12. 2023, 4. 1., 18. 1., 1. 2., 8. 2. 2024). Plavecký výcvik bude probíhat v plaveckém bazénu Sole-Felsen-Bad v rakouském Gmündu.

Nutný je platný cestovní pas nebo občanský průkaz dítěte.   

Sraz v 7.25 hod u školy, odjezd v 7.30 hod od školy. Návrat v 9.45 hod ke škole. 

Plavecký výcvik, dopravu autobusem i pojištění žáků zajišťuje ZŠ. 

Jana Zemánková

Úspěchy v soutěžích 2019-2020

S radostí upozorňujeme na některé úspěchy našich žáků v soutěžích. Například:

Zde  -

- je k dispozici seznam sešitů pro školní rok 2023/2024 pro všechny ročníky ve formátu pdf. Seznam je orientační.

Rodiče vítáni

Naše škola získala po splnění řady kritérií značku „Rodiče vítáni“.

U příležitosti výročí 100let založení naší školy vydala naše ZŠ malou, leč skvělou, publikaci, mapující stručně historii vzdělávání v našem regionu. Publikace je ve formátu PDF k nahlédnutí >>>Z D E<<< .
Současně nabízíme k prozkoumání výstup z projektu Školní virtuální naučná stezka - Průvodce stezkou. Průvodce připravili a zpracovali žáci letošní deváté třídy. Průvodce ve formátu PDF je k dispozici >>>Z D E<<<

Ovoce do škol

Škola je zapojena do projektu OVOCE DO ŠKOL. V jeho rámci žáci 1. stupně dostávají ve škole o přestávce cca 1x týdně zdarma vždy 1 kus ovoce, zeleniny nebo ovocné či zeleninové šťávy s cílem zlepšení zdravé výživy dětí a upevnění jejich správných stravovacích návyků.

 

 

Péče o nadané a talentované žáky

Každá škola by měla věnovat pozornost práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a ve spolupráci s pedagogicko – psychologickými poradnami jim poskytovat zvýšenou individuální péči. Podobnou zvýšenou péči si ale zaslouží i žáci nadaní a talentovaní a proto základní škola započala s jejich systematickou přípravou. Učitelé vytipovali celkem 17 žáků druhého stupně ZŠ, u kterých byl vypozorován talent na některé oblasti nebo vyučovací předměty (sportovní, hudební nebo výtvarné nadání, nadání pro matematiku, fyziku, anglický jazyk atd.). Pro učitele bude vypracován systém práce s těmito žáky a pravidla pro jejich kvalitnější a podnětnější výuku ve třídě tak, aby tito žáci mohli v oblasti svého talentu dosáhnout co nejlepších výsledků a aby se jejich talent mohl v dané oblasti kvalitně rozvíjet.