Sdružení rodičů a přátel školy je dobrovolné sdružení rodičů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže. Je založeno jako dobrovolné sdružení občanů podle zákona č.83/1990Sb. Orgánem Sdružení rodičů při škole je Rada rodičů školy, složená z volených zástupců tříd. Činnost sdružení je zaměřena na podporu a neustálé zlepšování práce školy ve všech oblastech.

Hlavní činností je finanční pomoc při zajištění školních akcí, podpora aktivit žáků školy atp. Dále seznamujeme vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílíme se na jejich vyřizování. Sdružení rodičů přispívá na rozličné akce a aktivity spojené s rozvojem dovedností dětí na ZŠ. Namátkou jmenujme například finanční zajištění školních soutěží (předmětových olympiád, jazykových soutěží, dovednostech soutěží atd.) obou stupňů školy, podpora rozvoje tělesné výchovy, hudební výchovy, výuku cizích jazyků, příspěvky na jízdné i startovné na sportovní akce, příspěvek na plavecký a lyžařský výcvik, dárky a odměny do ŠD, ceny na karneval, nakupování knih a vstupenek nejlepším studentům, odměny za postup do krajských, okresních či republikových kol soutěží… Z čeho se to všechno platí? Příjmy SRPŠ jsou hlavně z příspěvků rodičů, dále z dobrovolného vstupného na akce konané školou a ze sponzorských darů.

Sdružení rodičů je prospěšná organizace a pro práci školy je užitečná. Každý člen sdružení (rodiče žáků školy) má možnost volit na počátku nového školního roku, zpravidla při 1. třídních schůzkách, zástupce třídy v Radě rodičů. Máte-li jakýkoliv dotaz, podnět, iniciativu směřující k činnosti Sdružení, můžete se obrátit na svého zástupce v Radě nebo na kteréhokoliv člena Rady rodičů.

Výši členského příspěvku schvaluje Rada rodičů vždy na jeden školní rok. Pokud z rodiny navštěvuje školu více dětí, platí rodiče členský příspěvek pouze za jedno dítě. Členský příspěvek činí 250 Kč na rok (to je přibližně 17 Kč měsíčně). Samozřejmě můžete přispět i nad rámec členských příspěvků. Chcete-li se připojit a pomoci finančním darem Sdružení rodičů a tedy žákům školy, číslo účtu je: 602054399/0800.

Předsedkyně Šárka Kremsow

Místopředsekyně Lenka Lužická 

Zástupce sdružení můžete kontaktovat se svými nápady, podněty, připomínkami i pochvalami na elektronické adrese:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.