Podle školského zákona (ZÁKON č.561/2004 Sb.) je na každé škole zřízena školská rada. Zřizuje ji zřizovatel školy ( obec), zároveň určí počet členů, ten může být 3 - 18. Jednu třetinu jmenuje zřizovatel, jednu třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy, jednu třetinu pak volí zákonní zástupci žáků školy (rodiče).
Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání svolává její předseda. První zasedání svolává ředitel školy, musí se uskutečnit do 30 dnů od voleb.
Funkční období členů školské rady je tři roky.
Ředitel školy není členem školské rady, jejího zasedání se účastní pouze na vyzvání předsedy.

Školská rada:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy na příští rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Členové

 

Jméno a příjmení Zastupuje Telefon E-mail
Mgr. Petr Večeř Město České Velenice 384794202 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Lenka Lužická Město České Velenice 384794202 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Jan Češka Rodiče žáků 384794202 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zdeněk Novák Rodiče žáků 384794202 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Mgr. Miroslava Čejková - předsedkyně Pedagogické pracovníky ZŠ 384794202 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Radka Ševčíková Pedagogické pracovníky ZŠ 384794202 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Telefonní kontakt je uveden do kanceláře ZŠ, kde je možné zanechat vzkaz.

 

Volby 2023