Školní parlament Na zasedáních, která se konají pravidelně každou středu, se žáci zabývají aktuálním děním na naší škole. Diskutují o tom, co by ve škole chtěli změnit, plánují kulturní akce (např. Školní karneval, vánoční nadílku atd.), vydávají vlastní informační plakáty (ŠKOLNÍ LISTY- které si zde mimochodem můžete prohlédnout v elektronické podobě) a v neposlední řadě organizují soutěže (Nejstrašidelnější „haloweenská“ dýně, Nejkrásněji vánočně vyzdobená třída, Stavby ze sněhu, Nejhezčí velikonoční vajíčko a další).

Školní parlament je parlamentem v pravém slova smyslu, neboť aby mohl být žák jeho členem, musí být nejprve zvolen ve třídních volbách. Každá třída na druhém stupni, si vždy na začátku roku musí zvolit svého předsedu a místopředsedu, kteří následně třídu zastupují na pravidelných zasedáních parlamentu v ředitelně. Vedení školy na jednáních zastupuje paní zástupkyně ředitele Mgr. Miroslava Čejková.

ZŠ a MŠ České Velenice je jednou z mála základních škol v ČR, ve kterých je organizace zastupující žáky. To jasně ukazuje, že pro vedení školy není lhostejné to, co si přejí žáci.