Ve čtvrtek 14.3. se uskutečnila recitační soutěž. Zúčastnilo se 42 žáků 1. stupně.

Kategorie 1.tříd bývá nesoutěžní. Každý prvňák si odnesl medaili na památku a sladkou odměnu. Přesto porota vybrala tři recitátory, kterým se to nejvíce povedlo a ti si odnesli také pastelky.

Další kategorií byl 2. a 3. ročník, ve které zvítězila Jana Bílyová, za ní skončil Petr Bíly a na třetí pozici se umístila Anežka Lužická.

V kategorii 4.a 5.tříd zvítězila Karolína Kamišová, před Ludmilou Gobyovou a Karolínou Městkovou.

Ocenění dostali diplom a odměnu v podobě psacího bloku a propisky. Všichni sladkou odměnu.

Všem oceněným gratulujeme a všem recitátorům děkujeme.

V. Wipplingerová