V rámci environmentální výchovy se v prvních třídách uskutečnil pořad Motýlí kouzla, který vedla paní Jaukerová z organizace Cassiopeia.

Posláním této organizace je vzdělávání a výchova směřující k odpovědnému jednání člověka vůči životnímu prostředí a společnosti. Paní lektorka seznámila žáky s vývojem motýla, přestavila zástupce denních a nočních motýlů a objasnila jejich užitečnost v přírodě. Na vlastní kůži si mohli žáci vyzkoušet, jaké je to být na chvíli motýlí kuklou. Výroba originálního motýla z kouzelných barev završila dvouhodinový pořad. Zábavná a hravá forma výkladu podpořila zájem o tuto oblast přírody a obohatila všechny přítomné o velmi zajímavé informace.

Učitelky 1. ročníku