V úterý 28. května se žáci osmého ročníku vydali na exkurzi do přírodní rezervace Vrbenské rybníky v Českých Budějovic.

Tam se nás ujali lektoři z ekologického centra Cassiopeia. Žáci se dozvěděli, jaké ptactvo tady hnízdí, nalovili vodní hmyz žijící v rybníku a prošli se stezkou v močálu, který se zde v minulosti vyskytoval. Až na to mokré počasí se exkurze podařila.

                  Ilona Kodlová