Při samostatné práci šikovní žáci ve skupinách vytvořili postery s tématy "vesmírných" dalekohledů