V pátek 2. 6. 2023 se na školním hřišti konal 36. ročník školní lehkoatletické olympiády. Žáci 2. stupně si za slunečného počasí přišli poměřit své síly v již tradičních disciplínách. Mladší žáci a žákyně (6., 7. ročník) závodili v běhu na 60 m, ve skoku vysokém, ve skoku dalekém, v hodu kriketovým míčkem, ve štafetě 4 x 60 m a ve smíšené štafetě 6 x 200 m. Starší žáci a žákyně plnili disciplíny stejné, jen hod míčkem je v dané věkové kategorii nahrazen vrhem koulí.

Olympiáda proběhla úspěšně a v duchu fair play podle složeného olympijského slibu. Všem sportujícím dětem gratulujeme k výkonům. Nejlepší výkony byly odměněny medailí a diplomem.

Velký dík patří p. učiteli Oldřichu Stellnerovi, který měl na starosti přípravu, organizaci a vyhodnocení celé olympiády. Závěrem patří poděkování všem rozhodčím z řad pedagogického sboru, žákům pomocníkům i žákům fanouškům.

 

 

Za organizátory akce J. Vojáčková

 
výsledky ŠLO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výsledky ŠLO