14. června se konalo tradiční utkání deváťáků proti výběru kantorů ve volejbale.

Díky dobré vůli trenérů našich deváťáků se letošní mač v odbíjené konal ve sportovní hale. V nelítostné řeži srazila dvě opravdu vyspělá mužstva. Letošní deváťáci předvedli  solidní výkon a pěknou hru. Zkušenosti pedagogického sboru pod vedením O. Stellnera však letos převážili snahu, nadšení a herní zápal deváťáků. 

Přesto či právě proto si všichni žáčci zaslouží pochvalu a úctu za předvedenou hru, kterou ocenilo i početné publikum. Poděkování patří též jejich trenérům a rozhodčím utkání - paní Žaludové i pánům Kubátovi a Hankovi.

 

Takže Sláva vítězům a čest poraženým.

P. Cehák