Tradiční akce spojená s vyhlášením soutěže o nejúspěšnější třídu (hodnocení vědomostních, sportovních a uměleckých soutěží za celý školní rok), úspěšných reprezentantů školy, ale především s oslavou konce  školního roku, proběhla za účasti starosty pana Sívy, místostarosty  pana P. Chabinioka, vedení školy a dalších.

 

Město jako tradičně věnovalo sladkou odměnu žákům nejlepší třídy. Ani sportovci a vítězové rozličných soutěží nepřišli zkrátka - ty ocenilo Sdružení rodičů a v neposlední řadě i naše škola.

Velké poděkování patří všem úspěšným (ale i těm méně úspěšným) žákům a do dalších bojů sportovních, uměleckých, vědeckých, lidských a vůbec všelijakých, přejeme všem hodně štěstí, síly a pokory.

Součástí ceremoniálu bylo i rozloučení a poděkování našim (dnes už bývalým) učitelkám Ireně Kotrbové a Dagmar Kropíkové. Obě se zapsaly nesmazatelně do historie naší školy, formovaly a utvářely několik generací "veleničáků", pracovaly ve prospěch obce a vůbec - slovy asi nelze vyjádřit míru vděku a ocenění jejich dlouholeté práce.