5. června se konalo tradiční utkání deváťáků a výběru kantorů ve volejbale.

Letošní deváťáci předvedli  solidní výkon a pěknou hru. Zkušenosti pedagogického sboru pod vedením O. Stellnera však letos převážila snahu, nadšení a herní zápal deváťáků. 

Přesto či právě proto si všichni žáčci zaslouží pochvalu a úctu za předvedenou hru, kterou ocenilo i početné publikum.  Poděkování patří též jejich trenérům a rozhodčím utkání. 

A závěrem bych rád podotkl, že se jedná (a v plném významu všech slov) o sportovní hru učitelů se žáky, nikoliv proti žákům.  A doufám, že to zvolna dochází i  části obecenstva. Naštěstí děti jsou si jisty, že učitelé nikdy nestojí proti nim. 

 

Takže Sláva vítězům a čest poraženým.

P. Cehák