22. dubna se na celém světě slaví Den Země. Tento ekologicky motivovaný svátek má upozornit lidi na dopady ničení životního prostředí.

Na naší škole jsme ho oslavili 28. dubna formou her, vyprávěním, hledáním v literatuře a na internetu nebo vycházkou do přírody. Obě osmičky v letošním roce absolvovaly úspěšnou exkurzy s poutavým vyprávěním do velenické vodárny a také do čističky odpadních vod v našem městě. Tímto děkujeme vstřícnosti a ochotě zaměstnanců velenického ČEVAKu.

Každý ročník pracuje s jiným zadáním: 1. ročník – voda, 2. ročník – les, 3. ročník – ekosystémy, 4. ročník - ovzduší, 5. ročník – odpady, 6. ročník – půda, 7. ročník - naše město, 9. ročník – energie.

Letos se nám počasí vydařilo, žáci a učitelé si den užili. Jak tento den probíhal, můžete vidět na fotografiích.                                                                                                                              Ilona Kodlová