22. dubna se na celém světě slaví Den Země. Tento ekologicky motivovaný svátek má upozornit lidi na dopady ničení životního prostředí. Na naší škole jsme ho oslavili 26. dubna formou her, vyprávěním, hledáním v literatuře a na internetu nebo zkoumáním přírody.

Každý ročník pracoval s jiným zadáním: 1. ročník – voda, 2. ročník – les, 3. ročník – ekosystémy, 5.ročník – odpady, 6. ročník – půda, 7. ročník - naše město, 9. ročník – globální problémy Země.

Obě osmičky absolvovaly úspěšnou exkurzy do velenické vodárny a také do čističky odpadních vod v našem městě. Tímto děkujeme za vstřícnost a ochotu zaměstnanců velenického ČEVAKu.

Žáci 4. ročníků měli téma ovzduší. A jak nejlépe pomoci ovzduší než výsadbou nových stromků. Proto se hned ráno vydali žáci do lesa k „Pepíkovu“, aby si vysadili svou javorovou alej. Velké díky patří panu Gobymu za zajištění veškerého náčiní a samotných stromků.

Jak žáci jednotlivých ročníků trávili čas v tento den se můžete podívat na fotografiích.

Ilona Kodlová