Od října do ledna probíhal na škole 69. ročník matematické olympiády v kategoriích Z5 - 5. ročník a Z9 – 9. ročník.

V kategorii 5. tříd probíhá soutěž ve 2 kolech. 1. kolo je domácí, kdy žáci řeší v klidu a pohodě svých domovů 6 obtížných úloh. Tyto úlohy jsou opraveny a ohodnoceny známkami – 1 výborné řešení, 2 dostatečné řešení nebo částečné řešení a 3 nevyhovující řešení. Největší potíží většiny účastníků je nedostatečné nebo zcela chybějící vysvětlení postupu řešení, zachycení sledu úvah, které k řešení vedou. Úspěšní řešitelé postupují do 2. kola. Zde žáci řeší ve škole během 90 minut 3 obtížné úlohy. Když dosáhnou 12 bodů jsou úspěšnými řešiteli okresního kola.

Výsledky kategorie Z5 domácí kolo:

  1. Anna Tachuk                  V.B                           úspěšný řešitel

V kategorii 9. tříd letos úlohy matematické olympiády odevzdal  Wenshuo Wang a Markéta Ellis.

1. Jana - Wennnuo Wang               IX.B                        úspěšný řešitel postup do okresního kola (24. 1.)

2. Vanessa Koutná                          IX.B                       úspěšný řešitel postup do okresního kola (24. 1.)

3. David Hoang Anh Vuong Sy         IX.B                        úspěšný řešitel postup do okresního kola (24. 1.)

 

I v této kategorii v 1. kole, které je domácí, řeší žáci 6 úloh. Za úspěšného řešitele je považován ten matematik, který je hodnocen alespoň ve 4 úlohách nejhůře známkou 2. 

Práce všech matematiků si velmi vážíme a s ohledem na obtížnost úloh si také opravdu ceníme podaného výkonu. Nashledanou u matematického klokana.

Za pořadatele P. Cehák