Ukázky z hodiny -  laboratorní práce našich šikovných deváťáků 1. 2. 2024.

Téma práce - Periodické děje, harmonické oscilátory