• Budova Základní školy České Velenice
  • Ateliér Výtvarné výchovy - kreslící plátno
  • Učebna Informatiky

O letošních prázdninách pořádá naše škola 2 příměstské tábory.

  1. termín 8. – 12. 7. 2024  (K. Čermáková, J. Vojáčková)
  2. termín  5. – 9. 8. 2024    (J. Zemánková, K. Lexová)

Přihlášky a další informace jsou k dispozici ve škole nebo zde ke stažení. Odevzdat je mohou děti v kanceláři školy do konce května 2024.