• Obrázek školy
  • Učebna Výtvarné výchovy
  • Dopravní hřiště v areálu školy

Aktuální události

 

V další části článku jsou ke stažení přihlášky do jídelny pro žáky ZŠ v novém systému. Zároveň jsou přiloženy informace o novém objednávkovém systému stravování ve školní jídelně.

Jsou ve formátu Word- lze vyplnit na PC, vytisknout a podepsat, a pdf - pouze pro tisk. 

MS Word - 

PDF -