• Obrázek školy
  • Učebna Výtvarné výchovy
  • Dopravní hřiště v areálu školy

Aktuální události

Od dubna mají žáci a rodiče žáků naší školy přístup ke klasifikaci (el. žákovská knížka) a dalším informacím přes systém Bakaláři. 

 V žádném případě nedávejte, prosím,  své přístupové údaje (rodič) svým dětem ani nikomu jinému. Jsou určeny pouze Vám a identifikují Vaše přihlášení do systému.

 Zde je k dispozici zjednudušený návod pro práci s el. žákovskou - 

.

Přihlašovací údaje dostanete od tř. učitele - musíte si je převzít osobně, nelze poslat po žácích.

Do systému se přihlásíte buď přímo zadáním adresy https://zsvelenice.bakalari.cz/login - odkaz Z D E.

Nebo kliknutím na odkaz na úvodní stránce školy- Bakaláři

Nebo využitím mobilní aplikace, kterou si stáhnete a nainstalujete do mobilního zařízení - návod na instalaci je součásti výše uvedené návodu pro práci s el. žákovskou knížkou.

I po spuštění el. žákovské knížky zůstává jako hlavní zdroj informací o prospěchu a chování žáka, plánovaných akcích atp. papírová Žákovská knížka. Do ní se také stále zapisují omluvenky absence ve škole (el. žákovskou nelze použít k omluvení absence). 

 

Zde je jednoduchý návod na propojení účtů pro rodiče více žáků naší školy  -