• Obrázek školy
  • Učebna Výtvarné výchovy
  • Dopravní hřiště v areálu školy

Aktuální události

Informace o plaveckém výcviku v nabídce Základní škola. Zajišťuje J. Zemánková